Velkommen til Utdanningsmessen!


Velkommen til Utdanningsmessen!

På tirsdag 7. november 2017 organiserer Midt-Østerdal vidergående skole, sammen med kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Åmot en stor Utdanningsmesse sammen med lokalt næringsliv og virksomheter. Målet for utdanningsmessen er å styrke elevgrunnlaget for Midt-Østerdal videregående skole. Utdanningsmessen skal vise muligheter for fremtidige jobber gjennom den utdanningen de kan få på nærskolen.

Velkommen til Utdanningsmessen!

Målet for dagen er at regionens næringsliv får kommet i kontakt med ungdom i ungdomsskolene i Rendalen, Stor-Elvdal og Åmot, og elever i videregående skole. Ungdommene er i prosess for å velge utdanning og yrke. Lokalt næringsliv trenger rekrutering av ungdom med rett kompetanse, og ungdom som ser fremtidsmuligheter i det lokale næringslivet. Ungdommen trenger å få kontakt med bedrifter hvor de kan søke praksisplass under utdanning og bedrifter hvor de kan søke lærlingeplass etter to år i videregående skole. De trenger samtale med voksne som er i næringen for å kunne se yrker som det er mulig å velge.

Programmet er planlagt å vare fra kl. 13.00 og til kl. 19.30. Første del av dagen er primært for skoleungdom og andre del fra kl. 17.00 – 19.30 forventer vi at elever og foresatte kommer sammen. Andre i lokalmiljøet som har interesse av messen er også velkommen. I messehallen vil utdanning i videregående skole, høgskoletilbud og næringsliv som viser hvilke yrker utdanningen rekrutterer til, bli lokalisert sammen.

Bedrifter som ønsker å delta på Utdanningsmessen kan kontakte skolen gjennom undertegnede eller messeansvarlig/avdelingsleder skole Gerhard Omsted tlf. 97421744. 

Velkommen til Utdanningsmesse!