VIP Makkerskap


VIP Makkerskap

Skolestart kan være avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Da dannes viktige relasjoner, men noen faller også utenfor. Fra høsten 2017 innføres VIP Makkerskap ved Midt-Østerdal videregående skole. 

VIP Makkerskap

VIP-makkerskap kan være et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart. Her knyttes arbeidet i VIP opp mot et praktisk verktøy som gagner læringsmiljøet.

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe . Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes etter en stund.

Midt-Østerdal vg skole har også VIP programmet som et ledd i arbeidet med psykisk helse i skolen. Dette programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom fagpersoner og brukere i psykisk helse, og tilbys elever i første klasse i videregående skoler. VIP skal øke elevens kunnskapsgrunnlag om psykisk helse og gjøre eleven i bedre stand til å ta vare på sin egen psykiske helse.

VIP står for «Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen», og skal være helsefremmende og forebyggende.