Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/18 er vedtatt


Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/18 er vedtatt

Fylkesrådet vedtok mandag tilbudsstrukturen for videregående opplæring det kommende skoleåret i Hedmark. Reduksjonen i tilbud kommer som et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av minimumstall for klassestørrelser.

Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/18 er vedtatt

Disse tilbudene vil ikke gjennomføres i skoleåret 2017/18:

Midt-Østerdal vgs.

Vg1 Elektrofag

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Vg3 Påbygging til generell 
           studiekompetanse

Tilbudene som utgår skoleåret 2017/18 vil lyses ut på nytt skoleåret 2018/19. De tilbudene som heller ikke da fyller kriteriene for minste klassestørrelse, vil fjernes.

Elevene som har søkt tilbud som besluttes ikke igangsatt, får skriftlig beskjed fra Hedmark fylkeskommune. Disse søkerne får mulighet til å sette opp nye ønsker på sin søknad. Videre prosedyre for å sette opp nye ønsker på elevens søknad kan leses her.