Skolens tilbud / Tilbud for minoritetsspråklige

Tilbud for minoritetsspråklige

Publisert 16.02.2017 12:41,
Sist oppdatert 23.08.2017 12:20

I september 2016 startet ei helt ny klasse opp ved Midt-Østerdal videregående skole, avd. Koppang. Elevene i klassa 1HOB kom fra Thailand, Somalia, Eritrea og Colombia. Ordfører Terje Hoffstad, rektor Hanne Didriksen og rådgiver Siren Valvatne var til stede ved oppstarten. Ordføreren snakket om hvor stor behovet for flere fagfolk i helsesektoren var óg er, samtidig at elevgrunnlaget til skolen ble styrket ved starten av den nye klasse. 

   

– Jeg er glad for å se dere her. Den utdanningen dere har begynt på er svært viktig for en kommune som Stor-Elvdal, sa ordføreren, da han kom til første skoledag.

Tilbud for minoritetsspråklige 1

Rektor Hanne Didriksen (t.v.) og ordfører Terje Hoffstad ønsket elvene velkommen til den nyopprettede klassen Helse og oppvekst 1b, der rådgiver Siren Valvatne var i gang med en time med viktig informasjon.

– Og jeg er veldig glad for at jeg har fått denne muligheten, svarte Frezghi Krefali Atsbha fra Eritrea.

Atsbha er fra Eritrea, bor på Koppang, og var eneste gutt blant de åtte elevene som gikk i klassa. Felles for elevene var at de ikke hadde såkalt ungdomsrett, og dermed stilte bakerst i køen for å få skoleplass, de hadde voksenrett. Ved skolestart viste det seg at det var stor interesse for å begynne ved skolen, blant annet ved at tidligere elever hadde anbefalt skolen til venner og bekjente. Skoleledelsen óg de ansatte snudde seg rundt og fikk lov til å opprette ei ekstra klasse med elever bosatt på Koppang, Rendalen óg Alvdal. 

Det var første gang at Midt-Østerdal videregående skole hadde to klasser på trinn 1 helse og oppvekst. Klasse 1HOB fikk tilpasset undervisning, men fulgte også felles undervisning med 1HOA i mange fag.

Tilbud for minoritetsspråklige 2

Klar for skole. F.v. rector Hanne Didriksen, elevene Frezghi Krefali Astbha og Pimpajee W. Skånøy, og ordfører Terje Hoffstad.

Ordføreren mente opprettelsen av den nye klassa var viktig av flere grunner. Det handlet om integrering, og det handlet om skoleutvikling. Stor-Elvdal har en aldrende befolkning, og det ventes økt behov for helsepersonell i årene som kommer. Samtidig påpekte ordføreren at Stor-Elvdal kommune satset på lærlingkontrakter til de som tar helseutdanning i videregående skole. Kommunen er faktisk en av de beste i landet på dette området.
– Vi har bruk for dere, og dere har bruk for oss, sa ordføreren.

Elevene har vært ute i praksis for å prøve seg i arbeidslivet. Da var sykehjem og barnehager aktuelle arbeidsplasser. Rektor Hanne Didriksen spurte ordføreren om mulighetene til å få praksisplass.
– Den er god. Våre virksomheter er positive til slikt samarbeid, svarte ordføreren.

Rådgiver Siren Valvatne hadde innføringstime med elevene den første dagen. Det var mye informasjon som skulle fordøyes og lære. Siden elevene hadde bakgrunn fra andre land var naturligvis språket en utfordring. Eller som rådgiveren understreket på tavla: Det er forskjell på “kyss” og “skyss”… 
Elevene har fått med seg mye god kunnskap i skoleåret 2016-2017, men mye hardt arbeid gjenstår, spesielt med de språklige utfordringene elevene har. Men de er veldig motiverte og har så langt jobbet utrolig hardt. De gleder seg til å ta fatt på utdanningen sin, og klassa og eleven sin var óg er et meget positivt tilskudd til miljøet ved skolen! 

Tilbud for minoritetsspråklige 3

Første skoledag. F.v. Pimpajee W. Skånøy (Thailand/Atna), rektor Hanne Didriksen, Rosa Nydia Rosero (Colombia/Øvre Rendal), Frezghi Krefali Astbha (Eritrea/Koppang), Zakia Moalim (Somalia/Alvdal), ordfører Terje Hoffstad, rådgiver Siren Valvatne, Aster Hailemichael Berhane (Eritrea/Koppang), Ikran Nuur Fahra(Somalia/Koppang) og Salwa Said (Syria/Øvre Rendal).