Skolens tilbud / Skolested Nordstumoen

Skolested Nordstumoen

Publisert 24.11.2011 14:01,
Sist oppdatert 30.08.2017 10:27

Skolested Nordstumoen gir et heldøgnstilbud til 22 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring i videregående skole. Skolestedet har bemannet internat. Elevene kommer hovedsakelig fra Hedmark, men elever fra andre fylker kan også søke skolen.

   

Skolen er opptatt av å gi elevene en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Både sosial og arbeidsmessig kompetanse er en forutsetning for et fremtidig yrkesaktivt liv. Skolen ønsker, sammen med elevene, å legge til rette for en opplæring slik at alle kan nå realistiske mål for framtiden. Vi vil tilrettelegge opplæringen med utgangspunkt i elevens forutsetninger, og mest mulig praksistilnærming til fagstoffet.

Vi vil tilrettelegge – men eleven må selv ville lære!

 

Skolen utvikler en egen opplæringsbok tilpasset hver enkelt elev:

  

    

     

boklister

Her kan du laste ned boklistene for skoleåret 2017-2018.