Skolens tilbud / Privatister

Privatister

Publisert 24.03.2014 13:56,
Sist oppdatert 04.09.2017 09:32

Privatist: Dú er ansvarlig!

Du har selv ansvar for å melde deg opp, betale, overholde fristene og sørge for å holde seg informert!

Eksamen

Hvem kan melde seg som privatist?

Alle som er over 18 år og melder seg opp og betaler eksamensgebyret kan ta eksamen som privatist i alle fag på videregående nivå. Det er ikke mulig å melde seg opp som privatist hvis du samtidig er elev i faget. Privatistoppmelding er en sak mellom deg selv og eksamenskontoret.  Ved å være privatist, er du selv ansvarlig for å skaffe deg informasjonen du trenger.

Her finner du oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

Oppmelding:

Oppmeldingsfristene er 15. september (for høsteksamen) og 1. februar (for våreksamen). Det er ikke mulig å melde seg opp etter oppmeldingsfristen. Oppmelding/betaling skjer på PrivatistWeb. Her finner du viktig informasjon og lenker som vi ber deg sette deg godt inn i. Du kan også se på informasjonen hos Hedmark fylkeskommunes eksamenskontoret. Ved oppmeldingen kan du melde om du ønsker å bruke egen PC under eksamen. Da må du selv sørge for at PC fungerer og har de riktig programvare. Du kan ikke regne med teknisk support under eksamen på egen PC. 

Eksamen:

Det blir arrangert eksamen to ganger i året: i april-juni, og i november-desember. Datoen til både muntlig og skriftlig eksamen får du på brevet som du får tilsendt fra eksamensskolen. Brevet må tas med til eksamen. Dersom du ikke har mottatt brevet i løpet av oktober for høsteksamen, eller innen 20. april for våreksamen, plikter du å ta kontakt med eksamensskolen omgående.

Trenger du tilrettelagt eksamen?

Privatister som trenger en tilrettelagt eksamen må sende inn en søknad og nødvendig dokumentasjon fra sakkyndig instans innen 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen, også hvis de tidligere har fått tilrettelegging som vanlig elev. Dokumentasjonen må normalt ikke være eldre enn 12 måneder. Søknaden må inneholde hvilken type tilrettelegging privatisten søker. 

Mer informasjon om privatisteksamen kan du lese på nettsiden Utdanningsdirektoratet, og på nettsiden til PrivatistWeb.