Skolens elevtjenester / Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Publisert 31.10.2011 13:18,
Sist oppdatert 06.09.2017 10:09

PÅ VEI MOT JOBB OG ET SELVSTENDIG LIV
Våre viktigste oppgaver, er å hjelpe deg på veien mot utdanning og jobb, økonomi, bolig og fritid. På veien kan det oppstå flere utfordringer både faglig, sosialt og økonomisk. Gjennom personlig veiledning vil vi kunne gi støtte og råd på veien til et selvstendig liv. En rådgiver har taushetsplikt. Dette betyr, at det du forteller, blir bare formidlet videre med ditt samtykke, og at ingen tiltak blir satt i gang uten at du er enig.

Midt-Østerdal vgs har 2 rådgivere, som deler rådgivertjenesten for både avdeling Koppang og avdeling Nordstumoen og jobber tett sammen. Spørsmål kan sendes til begge (bruk gjerne epost). De samarbeider jevnlig med elevtjenesten, hybelkontaktene og helsetjenesten, men også med:

 • Pedagogisk/psykologisk rådgivingstjeneste (PPT)
 • NAV
 • Barnevernet
 • BUP – barne- og ungdomspsykiatrisk
 • Oppfølgingstjenesten
 • Opplæringskontorene

    

Våre viktigste oppgaver:

 • Gi råd om valg av fag og utdanning.
 • Informasjon om videre utdanning og hjelp til å søke skoler.
 • Gi råd og opplysninger angående yrkesvalg.
 • Svare på spørsmål i forbindelse med skolegang.
 • Gi hjelp til elever med faglige, sosiale eller personlige problemer (f.eks. i familien, i vennekretsen, på skolen).
 • Å formidle kontakt med andre instanser utenfor skolen.
 • Bidra med tiltak i forhold til "Individuell Plan" og tiden etter skolen.

  

Siren Valvatne

Siren Valvatne

avd. Koppang: onsdagmiddag - torsdag
avd. Nordstumoen: onsdagmorgen - fredag

 

Margrete Joten

Margrete Joten

avd. Nordstumoen: onsdag og fredag
avd. Koppang: onsdag og fredag (etter avtale)