Skolens elevtjenester / Elevmedvirkning

Elevmedvirkning

Publisert 24.10.2011 14:29,
Sist oppdatert 26.10.2017 09:12

Vi ønsker oss aktive elever i videregående skole, som skal medvirke til egen læring, andres læring og et godt skolemiljø for alle, både fysisk og psykisk! Et godt elevdemokrati kan utgjøre en stor forskjell! Vil du være med å påvirke skolehverdagen, bør du stille til valg som tillitselev.

 

Elevrådet 2017-2018

Elevrådet er et viktig taleorgang for elevene, og er derfor viktig for å opprettholde et aktivt og godt læringsmiljø. Rektoren har ukentlige møter med elevrådsleder hvor vi utveksler informasjon. Har du noe på hjertet du vil skal frem i offentligheten kan du oppsøke medlemmene og få "saken din" på dagsorden. Engasjement er viktig og bra - ikke nøl med å ta kontakt!
Alle klasser velger en tillitselev og varatillitselev for skoleåret. Tillitselevene utgjør skolens elevråd. Elevrådet ledes av en leder og nestleder som velges på allmøte hvor alle elever er samlet. Elevrådets styre for 2017-2018 består av:

  • Leder: Kristel Gustu Mølvig (3STA)
  • Nestleder og sekretær: Elisabeth Buchardt (NRMN)
  • Kasserer: Adrian Gustu (2STA)
  • Styremedlem: Mikkel Ilseth Nicolaisen (NNAN)

Elevrepresentanter i skolens utvalg:

  • Skolemiljøutvalget: Mikkel Ilseth Nicolaisen (NNAN), Eskil Karlstad Hørsandlien (NTIN), Maiken Persen (2HAA) og Kristil Gustu Mølvig (3STA)
  • Skoleutvalgsrepresentanter: Jonathan Sebastian Korsgaard Aurbakken (NTIN) [vara = Marcus Hartold Flobak (NNAN)] og Elisabeth Buchardt (1HOA) [vara = Maiken Persen (2HAA)]
  • Folkehelsegruppe: Maiken Persen (2HAA) og Mikkel Ilseth Nicolaisen (NNAN) [vara = Richa Sharma (NRMN)]
  • Likestillingsutvalg: Oda Sundli (1STA) og Emilie Sørberg (1HOA)
  • Londonkomité: Adrian Gustu (2STA), Kristin Wilhelmsson Vestli (2BAA) og Vilde Heino (2HAA)

 

Har du spørsmål? Spør elevrådsleder eller rektoren!

 

Elevrådet

Foto: Stock Foto's