Skolens elevtjenester / Bibliotek / Fordypningsoppgave

Fordypningsoppgave

Publisert 01.03.2017 13:47,
Sist oppdatert 09.03.2017 13:47

Alle elever i vg3 og påbygg må skrive en fordypningsoppgave. I læreplanen står det at du må:

  • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
  • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
  • orientere deg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

Det er mye å velge i når du skal arbeide med fordypningsoppgaven. Biblioteket til Senja videregående skole har utviklet en idébank for deg som ikke helt vet hva du skal velge, og et hjelpemiddel for deg som ikke vet hvor du skal finne den litteraturen du trenger. Her kan du lese om:

  • Hvordan du søker informasjon
  • Hvordan du setter opp oppgaven
  • Hvordan du lager hennvisninger og litteraturlista
  • Forslag til litterære emner og språklige emner

   

Her er lenken til idébanken