Samarbeid med HiI Evenstad

Samarbeid med HiI Evenstad

Publisert 18.10.2016 14:12,
Sist oppdatert 26.10.2017 09:00

Fra skoleåret 2015-2016 har Midt-Østerdal videregående skole et spennende samarbeid med Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad. Tanken er at videregående skoles elever kan bli kjent med høgskolen og forskningsmiljøe, og kan lære av og bidra i forskningsarbeid. "Dette er et viktig tiltak for regional utvikling i Midt-Østerdalen" sier Ingrid Lauvdal, HFKs representant for videregående opplæring. "Innlandet må satse mer på innovasjon og forskning skal vi henge med i utviklingen. Elever og studenter er fremtiden vår. Dette samarbeidet kan gi den utviklingen vi ønsker i Hedmark."

Evenstad

For alle vg1-elevene er naturfag og matematikk en del av læreplanen. For vg2-elevene tilbyr MØ-vgs i tillegg programfagene biologi, kjemi og fysikk. I disse fagene blir elevene kjent med forskning og innovasjon. Høgskolen har mye forskningsarbeid på gang hvor de mener videregående elever kan bidra i det praktiske arbeidet. Høyskolens doktorgradsstipendiater som driver med forskningsarbeid har undervisningsplikt i stillingen sin. Se her samarbeidets gevinst for både vgs-elevene óg studentene på Evenstad! Det har vært gjennomført gode opplegg som miniforskerkurs og feltkurs.

Forskningsdag 2015

De siste årene har Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad fått en mer internasjonal karakter. Det åpner samarbeidsmuligheter med MØ-vgs innenfor språk og samfunnsfag. Det ble gjennomført en språkkafé. Elevene på media valgfag har vært på presentasjon av bacheloroppgaver og siden intervjuet bachelorstudentene om deres forskningsprosjekt. Dette er en vinn-vinnsituasjon hvor elevene får et innblikk i hvordan en journalist jobber og studentene får øve seg på å formidle sine prosjekter. Ellers har det vært temaforelesninger, opplegg rundt «grønt skifte» og fornybar energi osv. 

Samarbeidet har kommet godt i gang, og vi ser fram til å få utviklet det videre! 

  

Både på MØ-vgs og på Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad er det tilsatt prosjektledere i 20% stilling som skal utvikle og gjennomføre prosjektet. Prosjektlederen på MØ-vgs er Lisbeth Vedaa.

Lisbeth Vedaa