Samarbeid med HiH Evenstad

Samarbeid med HiH Evenstad

Publisert 18.10.2016 14:12,
Sist oppdatert 09.03.2017 11:59

Fra skoleåret 2015-2016 har Midt-Østerdal videregående skole et spennende samarbeid med Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad. Tanken er at videregående skoles elever kan bli kjent med høgskolen og forskningsmiljøe, og kan lære av og bidra i forskningsarbeid. "Dette er et viktig tiltak for regional utvikling i Midt-Østerdalen" sier Ingrid Lauvdal, HFKs representant for videregående opplæring. "Innlandet må satse mer på innovasjon og forskning skal vi henge med i utviklingen. Elever og studenter er fremtiden vår. Dette samarbeidet kan gi den utviklingen vi ønsker i Hedmark."

Evenstad

For alle vg1-elevene er naturfag og matematikk en del av læreplanen. For vg2-elevene tilbyr MØ-vgs i tillegg programfagene biologi, kjemi og fysikk. I disse fagene blir elevene kjent med forskning og innovasjon. Høgskolen har mye forskningsarbeid på gang hvor de mener videregående elever kan bidra i det praktiske arbeidet. Høyskolens doktorgradsstipendiatene som driver med forskningsarbeid har undervisningsplikt i stillingen sin. Se her samarbeidets gevinst for både vgs-elevene óg studentene på Evenstad! Det har vært gjennomført gode opplegg som miniforskerkurs og feltkurs.

Forskningsdag 2015

De siste årene har Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad fått en mer internasjonal karakter. Det åpner samarbeidsmuligheter med MØ-vgs innenfor språk og samfunnsfag. Det ble gjennomført en språkkaffe, og elevene fra 2STA/3STA har lest gjennom bacheloroppgavene til 3.års-studentene ved Høgskolen, og så intervjuet dem. Ellers har det vært temaforelesninger, opplegg rundt «grønt skifte» og fornybar energi osv. 

Samarbeidet har kommet godt i gang, og vi ser fram til å få utviklet det videre! 

  

Både på MØ-vgs og på Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad er det tilsatt prosjektledere i 30% stilling som skal utvikle og gjennomføre prosjektet. Prosjektlederen på MØ-vgs er Lisbeth Vedaa.

Lisbeth Vedaa