Program torsdag 21. desember


Program torsdag 21. desember

Skolestedet Nordstumoen avrunder mot jul med spesielt program denne dagen og julegrøt i kantina. Skolestedet Koppang har undervisning frem mot kl. 12.00. Deretter serverer Elevrådet julelunsj i Storstua i Koppang fra kl. 12.30 til 13.00, og så starter volleyballturnering fra kl. 13:00 til ca. 16.00. God jul!

Program torsdag 21. desember