Privatisteksamen


Påmelding til privatisteksamen høsten 2017

Ønsker du å ta eksamen i et fag som privatist? Husk søknadsfristen for oppmelding som er 15. september 2017. Du kan ta eksamen hos oss, men du må melde deg opp selv på www.privatistweb.no. Om du har spørsmål om dette, ta kontakt med avdelingsleder Gerhard Omsted. Du kan og kontakte fylket. Mer informasjon for privatister kan du lese her.

Eksamen høsten 2017 for privatister, lærlinger og praksiskandidater

Oppmeldingsfrist: 15. september 2017.

Søknadsfrist for særskilt tilrettelagt eksamen: 15. september 2017.

Oppmeldingen må betales samtidig med registreringen for å være gyldig.

Oppmelding skjer på www.privatistweb.no.

Informasjon finner du her og på www.hedmark.org

Velg Opplæring og Eksamenskontoret.

Eksamenskontoret i Hedmark
E-POST: eksamenskontoret@hedmark.org
BESØK: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar
TELEFON: 62 54 43 50