Praktisk informasjon / Rettigheter i videregående skole

Rettigheter i videregående skole

Publisert 16.02.2017 12:17,
Sist oppdatert 30.08.2017 10:15

Som elev på en offentlig videregående skole har du en god del ulike rettigheter, som har sin bakgrunn i mange lover og regler. De viktigste lovene er opplæringsloven og forvaltningsloven. I tillegg finnes det forskrift til opplæringsloven og hele læreplanverket. Hedmark fylkeskommune har også laget eget ordensreglement.

   

opplæringslova

De viktigste av de rettigheter elever i videregående skole har, er:

 • Gratis skole
  • Videregående opplæring skal være gratis. Derfor skal det meste være dekket av skolen, og det som ikke er dekket der, får du støtte av Lånekassen til.
 • Tilpasset opplæring
  • Du har krav på at opplæringen skal være tilpasset dine evner og forutsetninger. Skolen skal stimulere deg til å bli bedre til å lære, og du skal få jobbe med varierte arbeidsmetoder. Gruppene du er i, må ikke være større enn at det er mulig for deg å føle sosial tilhørighet.
 • Elevmedvirkning
  • Du har krav på å være med å bestemme hvordan opplæringa skal gjennomføres og hvordan du skal vurderes. I tillegg har du krav på å være med å bestemme hvordan skolen skal styres. Skolen skal legge til rette for at du kan medvirke, og kan ikke skylde på at du ikke kan nok til å medvirke – det er skolens ansvar å gi deg nødvendig kunnskap. 
 • Skolemiljø
  • Du har krav på et godt skolemiljø. Både det fysiske og det psykososiale miljøet må være bra nok til å fremme læring. Du har rett til nødvendig rådgivning og det utstyret du trenger. Du skal trives på skolen, og skal ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene dine. Du har krav på å være med på både planlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre skolemiljøet.
 • Vurdering
  • Vurdering er alle tilbakemeldingene du får på arbeidet du gjør på skolen. Vurderingen skal hjelpe deg å lære bedre, utvikle deg og utvikle kompetansen din. Du har krav på god tilbakemelding og rettledning. Reglene skiller mellom vurdering du får på slutten av skoleåret (standpunktkarakter og eksamen) og vurdering underveis (alle andre tilbakemeldinger). De skiller også mellom vurdering med karakter, og vurdering uten karakter. 
 • Fravær
  • Alt fravær skal i utgangspunktet føres på dokumentasjonen din, men det er en del unntak. Det viktigste er at du og lærerne dine er flinke til å snakke sammen om hvorfor du har vært borte, og at du er flink til å dokumentere fraværet når du har grunn til å være borte, slik at ikke gyldig fravær blir ført som ugyldig fravær, og dermed kan føre til nedsatt ordenskarakter.
 • Klage på vurdering
  • Karakterer kan bli satt på feil grunnlag, og de som setter karakterer er bare mennesker. Derfor finnes det muligheter til å klage, hvis du mener at en karakter er urettferdig eller når du mener det har blitt gjort feil som har påvirket resultatet.
 • Inntak
  • Du har rett til tre års videregående opplæring (eller fire hvis du skal ha opplæring i bedrift), som du må ta ut i løpet av fem (seks) sammenhengende år, før du fyller 24. For å ha rett, må du ha lovlig opphold i Norge og ha norsk grunnskole eller tilsvarende. Du har rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1 (første år), og har rett til å gjøre omvalg én gang – da får du ett år ekstra. 
 • Refsing/straff
  • Hvis du bryter skolens ordensreglement, kan skolen ”refse” (straffe) deg, men det er strenge regler for hva skolen har lov til å gjøre, og ikke kan gjøre.

   

Les gjerne mer om dine rettigheter, og hva de betyr i praksis, på nettsiden til Elev- og Lærlingombudet i Hedmark Brede Skogbakken.