Praktisk informasjon / Opplysninger om skolestart

Opplysninger om skolestart

Publisert 26.10.2016 11:34,
Sist oppdatert 09.03.2017 13:00

   

PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR Å KOMME I GANG MED SKOLEÅRET

   

Bøker og læremidler – alle elever får låne læremidler. Bøker utleveres første skoleuke på skolens bibliotek. Skrivesaker, papir, permer, linjal ol. må du kjøpe selv.

Brukernavn og passord - du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester. Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn til http:/ny.hedmark.org og følge instruksjonene. Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden.

PC – alle Vg1 elever får PC mot å betale egenandel. 

Elevskap – skolen har bokskap som lånes ut. Du betaler et depositum på kr. 100 for nøkkelen på kontoret. Når du leverer nøkkelen tilbake, får du pengene tilbake.

Busskort – tildeles av Hedmark trafikk for de som har rett til fri skyss. Elever som har fått skoleplass kan søke om busskort, dersom de har reisevei mellom 6 og 40 km fra skolen. Alle andre som mener de har rett på skyss må søke om dette på minskyss.hedmark.org. Mer informasjon finner du på www.hedmark-trafikk.no.

Statens lånekasse – gir stipend og lån til skoleelever. Elever med ungdomsrett og skoleplass kan søke om stipend og lån på nett, www.lanekassen.no eller www.vigo.no. Eleven må da bruke MinID.  Alle elever har rett til utstyrsstipend, men må søke. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Merk at ved mer enn 20 dagers udokumentert fravær pr. halvår, er skolen forpliktet til å melde fra til Lånekassen. Utbetaling av stipend blir da stoppet.

Skolebevis - får nye elever på skolen etter fotograferingen ved skolestart. Beviset må ha ny oblat for hvert skoleår for å være gyldig. Dette får du på kontoret. 

Kulturkort – gir rabatt på kultur og sportsaktiviteter for ungdom mellom 16 og 21 år. Det kan dere få ved å sende e-post til kulturkontoret@hedmark.org

   

Les mer:

 Skolereglement for vgs i Hedmark, vedtatt 15.08.2016 2,87 MB