Praktisk informasjon / Lærlingstøtte

Lærlingstøtte

Publisert 16.02.2017 12:10,
Sist oppdatert 09.03.2017 14:30

Etter fullført Vg1 og Vg2 kan du inngå lærekontrakt med en bedrift. Da er du lærling. Opplæringen i bedrift varer vanligvis i to år, og avsluttes med fag- eller svenneprøve.

   

Lærling og lærebedrift inngår en skriftlig lærekontrakt. I tilleg skal lærebedriften ha en intern plan for opplæringen, og opplæringen skal vurderes minst hvert halvår sammen med lærlingen. Faglig leder óg lærling har delt ansvar for at alle kompetansemål i fagets læreplanen blir nådd. Som lærling skal du delta aktivt i opplæringen din, og - på lik linje med andre ansatte - medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. 

Som lærling er du en arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Lønn for lærlinger varierer fra fag til fag. Du skal i tillegg til lærekontrakten ha en arbeidsavtale hvor det bl.a. står hva lønna er, arbeidstiden og regler for ferie. 

Når læretiden din er over, avslutter du som arbeidstaker. Hvis du nå skal fortsette som fagarbeideren i den samme bedriften, må det inngås en ny arbeidsavtale.

   

Les mer om å være lærling på nettsiden til Utdanning.no.

   

Ta gjerne kontakt med Siren Valvatne hvis du har spørsmål.

Siren Valvatne