Om skolen / Skolested Nordstumoen

Skolested Nordstumoen

Publisert 27.10.2011 14:45,
Sist oppdatert 30.08.2017 11:10

MED FOKUS PÅ FREMTIDEN: hva vil du, hva kan du?

hovedbygget

Skolested Nordstumoen gir et heldøgnstilbud til 22 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring i videregående skole. Elevene kommer hovedsakelig fra Hedmark, men elever fra andre fylker kan også søke skolen. Skolested Nordstumoen består av en skole- og en miljøpedagogisk avdeling. Medarbeiderne fra avdelingene arbeider tett sammen for en best mulig helhetlig opplæring for den enkelte elev. 

    

Den helhetlig opplæring prøver vi å legge tilrette for gjennom et fordomsfritt møte med eleven. Vi moraliserer ikke, men vi er tydelig på hva vi forventer og krever. Vår sentralt mål i den daglige praksis er å bringe elevene i situasjoner der de er fri til å velge, og på samme tiden blir bevisst av handlingens konsekvens for den enkelte og for andre mennesker. Vi viser fram ulike alternativer og konsekvensene av disse, og setter på denne måten elevene i en 'konfliktsituasjon'. Konflikten kan gi mulighet for å sette i gang nye og andre prosesser hos eleven, og konfrontasjoner fører ofte til forandring i væremåte og handling. Det fører ofte til en refleksjon og læring hos den enkelte elev.

Nordstumoen

Skolen er opptatt av å gi elevene realistiske mål for framtiden, og en kompetanse, som er etterspurt i arbeidslivet. Vi vil tilrettelegge opplæringen med utgangspunkt i elevens forutsetninger. Praksisrettet yrkesopplæring har høyt fokus. Ungdom har ulike behov, og vår målsetning er å bidra til en utviklingsprosess, slik at den enkelte elev i størst mulig grad kan foreta et bevisst valg om fremtiden og lære mest mulig i forhold til dette.

Vi vil tilrettelegge – men eleven må selv ville lære!