Om skolen / Skolens prosjekter

Skolens prosjekter

Publisert 16.02.2017 12:05,
Sist oppdatert 13.03.2017 13:59

På Midt-Østerdal videregående skole videreføres mange forskjellige prosjekter. Vi forklarer litt om noen av de viktigste prosjekter. 

   

Samarbeid med HiH Evenstad

Les mer her.

   

Skolebasert utviklingsprogram (SKUP) - Modul Motivasjon, mestring og relevans

Skolebasert utviklingsprogram (SKUP) er et tiltak fra Hedmark fylkeskommune og har startet i høst 2016. Alle videregående skoler i Hedmark fylke er med i SKUP, og følger én av de fire moduler. Midt-Østerdal er med i modulen Motivasjon, mestring og relevans, som skal gjennomføres i perioden mars - desember 2017. Å motivere for læring handler både om å engasjere, oppmuntre og styre elevers atferd i bestemte retninger og gi dem energi. Motivasjon handler om noe mer enn elevenes lyst til å lære. Det handler om deres aktivitet og innsats i læringsprosessen. Målet med denne modulen er å gi lærerne og skolelederne økt innsikt i hva motivasjon, mestring og relevans er.

   

Helhetlig vurdering

Dette prosjektet startet høst 2014. Lærergruppen og ledelsen arbeidet med, og videreutviklet metoder for god underveisvurdering og tilbakemelding i undervisningspraksis. Gjennom dette prosjektet etablerer skolen nå en kvalitetssikrende standard for hva skolen står for, og hvordan den skal utøve vurderingsarbeidet sammen med og for elevene.

   

Konsekvenspedagogikk – ”Med fokus på fremtida”

Målet med konsekvenspedagogikk er økt sosial læring og høyere yrkesfaglig kompetanse for elevene. Dette kreves høy kompetanse innenfor konsekvenspedagogikk hos lærerne og medarbeidere. Prosjektet har startet høst 2011 hos skolested Nordstumoen og ble avsluttet der høst 2014. De konsekvenspedagogiske tenkningen og arbeidsmåtene har fått en fast del innen skolensted Nordstumoens hverdag, og også på skolested Koppang har begynt å jobbe slikk fra høsten 2015.

   

Ny GIV - mot frafall i videregående opplæring

I høst 2010 startet Ny GIV som den norske regjeringens brede, nasjonale satsning for å øke andelen som gjennomfører og bestå videregående opplæring. Hos Midt-Østerdal vgs jobber prosjektgruppen med innsats på flere områder: FYR (se litt lengre ned), elev-/hybelkontakt (se her), smågrupper i matematikk, skoletrøkk og åpent studieverksted/leksehjelp på kveldstid.

   

FYR-prosjektet - Fellesfag, Yrkesretting og Relevans

FYR-prosjektet - først en del av Ny GIV, men nå et eget prosjekt - startet høsten 2011, og har som mål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Målet å redusere frafallet blant elever. Lærerne hos Midt-Østerdal vgs har utarbeidet konkrete undervisningsopplegg, og har stort sett opplevd at det gir økt motivasjon og økt læring hos elevene.

   

Aktive unge

Høst 2014 startet en arbeidsgruppe som sammen med en landskapsarkitekt vil lage plan for ett mer stimulerende utemiljø på skolestedet Koppang. Målet er å øke hverdagsaktiviteten og læringskapasiteten. 

   

Læringsledelse - et skoleutviklingsprosjekt

Høst 2013 har Midt-Østerdal vgs utarbeidet en del standarder (for en god undervisningsøkt, en god oppgave, en god fagsamtale og en god underveissamtale), som fortsatt brukes og videreutvikles. 

   

Vurdering for læring

Dette prosjektet ble videreført fra høst 2011 til høst 2014. Flere lærere har jobbet med individuelle mål hvor de ga vurdering en større plass i arbeidsplanene sine. Det beste eksempel på vurdering for læring ble delt med både fagforumgrupper og de ansatte hos Midt-Østerdal vgs. Erfaringsdeling fikk og skal få stor fokus.