Om skolen / Rektors hjørne / Lag deg et godt skoleår!


Lag deg et godt skoleår!

Skolen har hatt to uker med et aktivt oppstartsprogram. Vi håper du har gjort deg god nytte av dette. 

Alle skolens elever har vært med på "bli kjent" tur til Sømådalen, blitt kjent med VipMakker programmet, hatt forskerdag med Campus Evenstad og fått innføring i skolens dataprogrammer og studieteknikk kurs.

Vi ønsker deg lykke til med skoleåret!