Om skolen / Rektors hjørne / Et godt læringsmiljø er alles ansvar!


Et godt læringsmiljø er alles ansvar!

Vi lærer lettest og mest i et godt læringsmiljø. Skolen har derfor jobbet mye for å legge grunnlaget for et godt læringsmiljø ved skolestart. 

Godt læringsmiljø er ferskvare, det må det jobbes med hele tiden. Skolen har satt VIP-makkerskap i gang i høst, med mål om å styrke det gode fellesskapet vi allerede har på skolen. På små skoler kjenner vi hverandre, men erfaringer fra samarbeidet med nye makkere gjør at elevene blir kjent med nye sider av hverandre og får vist fram nye sider av seg selv.