Om skolen / Rektors hjørne

Rektors hjørne

Et godt læringsmiljø er alles ansvar!

Vi lærer lettest og mest i et godt læringsmiljø. Skolen har derfor jobbet mye for å legge grunnlaget for et godt læringsmiljø ved skolestart. 

Lag deg et godt skoleår!

Skolen har hatt to uker med et aktivt oppstartsprogram. Vi håper du har gjort deg god nytte av dette. 

Velkommen til nytt skoleår!

Det er fortsatt sommerferie, men vi kommer snart til 21.august og et nytt skoleår. På skolestedet Nordstumoen starter skoleåret med en velkomsthelg i forkant.

Vi er inne i siste måneden av skoleåret.

Denne siste måneden skal vi samle trådene, repetere og avvikle mye vurderingsarbeid. Vi har hatt et helhetlig vurderingsarbeid gjennom skoleåret som skal hjelpe eleven i læringsprosessen. Nå står vi foran sluttvurderingen. Sluttvurderingen skal beskrive det faglige nivået eleven har oppnådd gjennom skoleåret.

Motivasjon, mestring og relevans.

Skolen er i oppstarten av et nytt utviklingsprogram med tema motivasjon, mestring og relevans. Programmet skal gå over ett år, frem til desember 2017.Målet er å se på hvordan vi som ansatte kan være med og utvikle motivasjon, fremme mestring og øke relevansen i undervisningen.

Hvor skal du søke neste skoleår?

Det er mange elever og studenter som nå jobber med å søke til videregående skoler eller høyskoler.

Dere som vurderer å søke til Midt-Østerdal videregående skole men fortsatt er litt usikre kan ta kontakt med skolen. Våre rådgivere vil kunne svare på spørsmål om skolen vår, andre videregående skoler eller høyskoler.

Nytt halvår og nye muligheter!

Mandag 16. januar starter andre halvår. Alle elever vil få sine karakterer i løpet av uke 3.

OD2016: Elevers solidaritetsaksjon for ungdom i Colombia.

Elevrådet ved Midt-Østerdal videregående skole er en av 450 elevråder på skoler i Norge som har sagt ja til å delta i OD2016.

Velkommen til VGO-dag!

Tirsdag 25.oktober har Midt-Østerdal vgs., skolen åpen for elever fra grunnskolen. Dette er en dag som skal hjelpe elever til å velge utdanningsprogram i den videregående skolen. Vi vil vise hvilke utdanningsprogram vi har på vår skole og orientere om hva utdanning elevene kan få på andre skoler i Hedmark.

Bruk skoledagen din og sats på deg selv!

Det første halvåret av 2015/2016 er sant ferdig. 15. januar er første halvåret ferdig og alle skal få sin halvårsvurdering som er en underveisvurdering som viser fagkarakterer, fraværet og orden og adferds karakter. Denne karakteren kan ikke endres etter at den er gitt.