Nasjonal realfagsatsing på MØ-vgs!


Nasjonal realfagsatsing på MØ-vgs!

Midt-Østerdal vgs ønsker å øke elevenes interesse og motivasjon for realfag, ved å knytte teori til praksis. Sammen med bedrifter og institusjoner utvikler skolen inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg.  

Nasjonal realfagsatsing på MØ-vgs!

Midt-Østerdal videregående skole har søkt for – og har fått innvilget! - økonomisk støtte ved Lektor2-ordningen for skoleåret 2017-2018. Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet via Utdanningsdirektoratet, og ledes og driftes av Naturfagsenteret.

naturfagundervisning

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

Undervisningsoppleggene skal aktivisere og utfordre elevene i utforskende oppgaver, vise anvendelse av realfag i arbeidslivet og involvere både lærer og samarbeidspartner i gjennomføringen.

 

naturfagundervisning

Den praktiske gjennomføringen vil bli knyttet opp mot samarbeidet Midt-Østerdal videregående skole har med Campus Evenstad. Den gode søknaden ble skrevet av naturfaglæreren Lisbeth Vedaa. Det er 14 skoler i Norge som har fått sine søknader innvilget. Gratulerer!!