MØ-vgs med i "DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN"


MØ-vgs med i "DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN"

Midt-Østerdal videregående skole har fått innvalgt til å delta med et naturfagprosjekt i Naturfagsenteret sitt prosjekt "Den naturlige skolesekken". Det er en tydelig kvalitetsstempel for skolen vår, og spesielt naturfagmiljøet!

MØ-vgs med i "DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN"

Læreren Lisbeth Vedaa har, i samarbeid med Dag Nesheim, skrevet en velformulert og troverdig søknad med godt innhold og relevant tema. Hun har utviklet undervisningsoppleggene om forbruksvaner og fornybar energi, som har fokus på samfunn og miljø, og har potensiale for å fremme elevenes forståelse for bærekraftig utvikling. 

Naturfagsenteret tildeles midler til å gjennomføre undervisningsoppleggene, mens to lærere skal delta på nettverkssamlinger i "Den naturlige skolesekken" gjennom skoleåret 2017/18. Her utveksler deltakerne erfaringer om hvordan skolene kan bidra til å øke elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger for bærekraftig utvikling.

Det er heldige elever som får gå på skolen vår neste skoleår, dette blir morsomt!