MØ-vgs hjelper elevene mest!


MØ-vgs hjelper elevene mest!

Hvor mye bidrar videregående skoler over hele landet til at elevene greier å fullføre og bestå utdanningen sin? Skolene i Hedmark har ifølge en undersøkelse fra NIFU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gode resultater, og blant dem gjør Midt-Østerdal videregående skole det oppsiktsvekkende bra!

MØ-vgs hjelper elevene mest!

LENGE LEVE MIDT-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE: Engasjementet var stort da en en rekke tilbud ved Midt-Østerdal videregående skole var i fare tidligere i vår. Her fra fylkestingssalen i Hamar. Nå får skolen de beste skyssmål i en ny undersøkelse.

Foto: Bjørn-Frode Løvlund

– Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke. Noen skoler er mye flinkere til å få elevene gjennom enn andre. Hvilken skole du går på kan derfor være med på å avgjøre hvor gode muligheter du får senere i livet, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

I Hedmark bidrar altså Midt-Østerdal videregående skole på Koppang mest til at yrkesfagelevene fullfører og består. Skolen ligger hele 20 prosentpoeng over landsgjennomsnittet når det gjelder hvor mye den bidrar til elevenes fullføring. På studieforberedende bidrar Solør videregående skole, Sentrum videregående skole i Kongsvinger og Stange videregående skole mest i fylket til elevenes fullføring.

– Det er store forskjeller mellom skolene i Hedmark når det gjelder hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består. Midt-Østerdal videregående skole gjør ifølge rapporten en svært god jobb med å få yrkesfagelevene til å fullføre, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen

Foto: NRK