Informasjon om Lånekassen


Informasjon om Lånekassen

Elever som har skoleplass kan søke om støtte nå! Elever som har fått skoleplass og takket ja til den, kan søke om støtte nå. De fleste elever i videregående skole får tilbud om skoleplass i juli. Lærlinger kan søke når de har fått godkjent lærekontrakt.

Informasjon om Lånekassen

Søk om stipend når du får skoleplass

Du kan søke om støtte fra Lånekassen for neste skoleår dersom:

  • du har kommet inn på førstevalget ditt på videregående skole
  • og har takket ja til plassen.

Opptakene til videregående skole skjer tidligst i juli.

lånekassen 2

Kom du ikke inn på førstevalget?

Elever som ikke kom inn på førstevalget sitt på videregående skole, kan søke fra 1. august 2017. Det er også lurt å vente med å søke til du er helt sikker på hvilken skole du skal gå på. Da slipper du å søke flere ganger.

Les mer om hvordan du søker om stipend og når du får pengene

lånekassen 1

Under 18 år? Foreldrene dine kan signere elektronisk for stipendet ditt

Er du under 18 år og har søkt om stipend fra Lånekassen, må en forelder signere for deg. Hvis de oppretter en digital postkasse før du søker om stipend, får de svar på søknaden din digitalt og kan signere for stipendet med en gang.

Be foreldrene dine opprette en digital postkasse (Digipost eller e-Boks) på velgdigitalpostkasse.no

Les mer om digital postkasse og signering for elever under 18 år

lånekassen 3

Her finner dere de viktigste endringene i Lånekassens forskrifter for 2017-2018