Har du gått over fraværsgrense?


Har du gått over fraværsgrense?

Elever som har gått over fraværsgrensen, vil ikke få standpunktkarakter i faget. Udir har laget en kort oversikt over hva du må gjøre hvis du har gått over fraværsgrensen. Informasjonen finner du under punktet «spørsmål om å gå over fraværsgrensen" på denne nettsiden fra Udir.

Har du gått over fraværsgrense?