Håp eller katastrofe?


Håp eller katastrofe?

Onsdag 21. mars skal alle elevene fra skolested Koppang være med i et arrangement på skolebiblioteket, som har som tittelen "Håp eller katastrofe?". Forfatteren Sigbjørn Mostue kommer å snakke med elevene om trilogien sin "I morgen er alt mørkt". 

Håp eller katastrofe?

I bøkene tegnet han et meget dystert framtidsbilde hvor sivilisasjonen har kollapset og menneskene jakter på hverandre i forrykt galskap. Sammen med tidligere FN-direktør Svein Tveitdal debatterer han med elevene om global klimaendring og økologisk sammenbrudd, og en befolkningsøkning på 50% i løpet av dette århundret.

Svein Tveitdal

Svein Tveitdal

Mostue og Tveitdal opplever overraskende nok at ungdommers oppmerksomhet mot vår tids største utfordring, er meget liten. De fleste vet hva global oppvarming er, men ytterst få er opptatt av den eller redd for følgene som klimaendringene kan medføre. Arrangementet har som mål å skape engasjement, debatt og å vekke elevene.

Som forbereding på arrangementet har skolen fått 65 eksemplarer av magasinet "2°/C - Operasjon nullutslipp", en utgave av Norsk klimastiftelse. Magasinet kan brukes ved undervisning i norsk, naturfag, biologi, geografi, politikk og menneskerettigheter, samfunnsfag óg historie. 

Operasjon nullutslipp