Christopher til Nobelkonferanse i Stockholm!


Christopher til Nobelkonferanse i Stockholm!

Vår engelsklærer Christopher har sett seg på flyet til Stockholm for å være med på en konferanse med andre lærere, og der foreleserne er tidligere nobelprisvinnere. Skolen er opptatt av å være med i tiden, og hva kan være bedre enn å knytte kontakter i et slikt fellesskap?

Christopher til Nobelkonferanse i Stockholm!

Sin første dag i Stockholm gikk med til å lære om bruk av «EF classroom» Det er en plattform laget for å kunne gi tilbakemeldinger og skape differensiering under språkopplæring i klasserommet.

Christopher i Stockholm

Senere var han med på å utvikle en visjon for hvordan elevene kan få muligheten til å åpne sine egne kreative tanker i forbindelse med kritisk tankegang. Gjennom å bli utsatt for diskusjon rundt deres egne tanker og meninger i forhold til ulike spørsmål. Gjerne ved bruk av blant annet statistikk. Til å hjelpe dem hadde de med Nobelprisvinneren i kjemi fra 2016, Bernard Ferninga. Ferninga arbeider med fokus på syntetisk og fysisk organisk kjemi, og nanoteknologi.

Christopher i Stockholm