Skoleruta

Skoleruta

Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Kontakt

Kontakt
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs


Nyheter

Forskningsprosjekt om frafall

Forskningsprosjekt om frafall

Fra skoleåret 2016-/2017 skal bl.a. Hedmark Fylke prøve ut en modell for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring. Modellen skal sikre at elever som står i fare for å avslutte opplæringen oppdages og at de skal få tiltak på et tidlig stadium. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men for at den skal gi et riktig bilde håper vi at flest mulig elever deltar.

Velkomsthelg for elever avdeling Nordstumoen

Velkomsthelg for elever avdeling Nordstumoen

Her finnes programmet for velkomsthelgen for alle elever på Nordstumoen.

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!

Til elever ved Midt-Østerdal videregående skole, Koppang, skoleåret 2016-2017.

Det vises til melding fra Fylkeskommunen om at du er tatt opp som elev ved Midt-Østerdal videregående skole, skolested Koppang. Vi vil med dette ønske deg velkommen til skolen!

Office 365 skytjenester

 «Office 365 skytjenester - viktig informasjon til elever som er ferdige på skolen våren 2016: 30.juli opphører tilgangen til Office 365. Dette betyr at alle som har dokumenter, One-note-notatblokker, e-poster eller andre filer de ønsker å ta vare på må kopiere ut dette før denne datoen. Dette gjelder også andre som har vært elever i år, men ikke skal gå på en videregående skole i Hedmark til høsten. Vi oppfordrer også alle om å minne sine medelever på dette. Hilsen Hedmark fylkeskommune»

Skolen stengt fra 11./21. juli t.o.m. 5. august

Skolen stengt fra 11./21. juli t.o.m. 5. august

I forbindelse med sommerferien er administrasjonen på skolested Koppang stengt fra torsdag 21. juli t.o.m. fredag 5. august 2016. PÅ skolested Nordstumoen er administrasjonen stengt fra mandag 11. juli t.o.m. fredag 5. august 2016. God sommer!!


Alle artikler