• Forbrenning av biomasse - 1
  • Forbrenning av biomasse - 2
  • Forbrenning av biomasse - 3
  • Forbrenning av biomasse - 4
  • Forbrenning av biomasse - 5
  • Forbrenning av biomasse - 6
  • Forbrenning av biomasse - 7
  • Forbrenning av biomasse - 8
  • Forbrenning av biomasse - 9
  • Forbrenning av biomasse - 10
  • Forbrenning av biomasse - 11


Nyheter

Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/18 er vedtatt

Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/18 er vedtatt

Fylkesrådet vedtok mandag tilbudsstrukturen for videregående opplæring det kommende skoleåret i Hedmark. Reduksjonen i tilbud kommer som et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av minimumstall for klassestørrelser.

Logo Hedmark fylkeskommune

Ivaretakelse av søkere som blir berørt av endringer i tilbudsstrukturen

Etter at fylkeskommunen i går informerte om tilbud ved de videregående skolene i Hedmark som ikke settes i gang for skoleåret 2017/18 er det grunnlag for å presisere hva som skjer for de elevene som opprinnelig har søkt disse tilbudene.

Elev fra Midt-Østerdal videregående skole prøvesitter et jagerfly på flyfagskolen i Bodø

TIP og EL på studietur

Utdanningsprogrammene TIP og EL åpner opp for mange ulike muligheter til å spesialisere seg i senere utdanning. En av dem er flyfagskolen.

Elevene fra TIP og EL i Midt-Østerdal videregående skole har vært på studietur til Bodø for å se hva flyfagskolen der har å tilby. Kanskje blir en av våre elever flymekaniker om noen år?

Nasjonal realfagsatsing på MØ-vgs!

Nasjonal realfagsatsing på MØ-vgs!

Midt-Østerdal vgs ønsker å øke elevenes interesse og motivasjon for realfag, ved å knytte teori til praksis. Sammen med bedrifter og institusjoner utvikler skolen inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg.  

Solide rastebenker for salg

Solide rastebenker for salg

Elevbedriften "NA Ved og vedlikehold" produsert et begrenset antall rastebenker som er klare for salg. Benkene er bygget opp med impregnert 2" furu og er boltet og skrudd med solide bolter og skruer. Benkene selges for 2.650,- pr stykk.  


Alle artikler