Skoleruta

Skoleruta

Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Kontakt

Kontakt
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs
 • Velkommen til MØ-vgs


Nyheter

Livsglede for eldre

Livsglede for eldre

Tirsdag 13. september ble det organisert en inspirasjonsforedrag om livsglede for eldre med Kari Sofie Iversen og Randi Heimstad. Dagen var lærerik og fult med presentasjoner, gruppearbeid og fingerspa. Kari Sofie og Randi fortaltemye om betydningen av å ha fokus på livsglede hos eldre mennesker under læring og praktisering av yrket helse og omsorgarbeider og helsefagarbeider. 

Glade for ny skoleklasse

Glade for ny skoleklasse

Denne uka startet ei helt ny klasse opp ved Midt-Østerdal videregående skole, avd. Koppang. Ordfører Terje Hoffstad er glad for det nye tilbudet, og det er også elevene. 
– Jeg er glad for å se dere her. Den utdanningen dere har begynt på er svært viktig for en kommune som Stor-Elvdal, sa ordføreren, da han kom til første skoledag.

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring

Fra dette skoleår blir det fraværsgrense. Hensikten er å motivere elevene til jevnere innsats, og å forhindre skulk. En elev ikke kan være borte mer enn 10% fra undervisningstimene i et fag før det blir vurdert om det skal gis halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Ved 15% fravær i faget skal det ikke settes karakter.

Miniforskningsdag for 1. klasse naturfag

Miniforskningsdag for 1. klasse naturfag

Fredag 2. september skal alle naturfagelever fra Vg1 være med med en miniforskningsdag hos Høgskolen i Hedmark, campus Evenstad. Evenstad blir gjerne omtalt som "skogskolen", men det forskes også på andre områder enn bare skog. Visste du for eksempel at verdens mest klimavennlige bygg står på Evenstad? Eller at de har både solceller og biobrenselsanlegg der? 

Null mobbing!

Null mobbing!

"Alle har rett til å ha det bra!" står det på den nye nettsiden www.nullmobbing.no . Her får barn, unge og foreldre informasjon om mobbing og rettigheter. Mobbing kan for eksempel være å bli baksnakket, å bli kalt noe stygt eller å ikke få være med i grupper på sosiale medier. Å bli holdt utenfor eller at ingen vil være venner med deg kan også være mobbing. Og selv om du bare tuller, kan for eksempel det å bruke et kallenavn, være mobbing. Det du tenker på som tull, kan være veldig vondt og sårende for andre. 


Alle artikler